คาถาบูชาพระสิวลี

phra si wa lee 211x300 คาถาบูชาพระสิวลี

พระสิวลีของวัดสันติธรรม เชียงใหม่

พระสิวลี พระเถระผู้ที่พระพุทธองค์ยกย่องว่า เป็นพระอรหันต์ที่เลิศทางลาภสักการะมาก หากผู้ใดมีพระสีวลีไว้บูชา จะนำโชคมหาลาภ มาสู่ท่านผู้บูชา ทำมาค้าขึ้น ซื้อขายคล่อง ธุรกิจการค้าจะสำเร็จสมปรารถนาอย่างแน่นอน

การบูชา ใช้ธูปสำหรับไหว้พระ อย่าใช้ธูปหอมสีดำที่ใช้บูชาเทวดา พร้อมทั้งดอกไม้จะเป็นดอกบัว หรือมาลัยดอกมะลิหรือดาวเรืองก็ได้

คาถาบูชาพระสิวลีนี้ ใช้สำหรับภาวนาบริกรรมก่อนนอนและหลังจากตื่นนอนทุกวัน จะทำให้ความร่ำรวยในการทำมาค้าขาย มีคนรักใคร่ นับหน้าถือตามาก ศัตรูหมู่มารร้ายและภัยอันตรายต่างๆ ไม่สามารถจะย่ำยี หรือทำลายได้ จะมีแต่ความสุข

ตั้งนะโม 3 จบ

สีวะลี จะ มหาเถโร เทวะตานะระปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ ตัง สะทา

สีวะลี จะ มหาเถโร ยักขาเทวาภิปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ ตัง สะทา

สีวะลี เถระคุณัง เอตัง โสตถิ ลาภัง ภะวันตุ เมฯ

ข้อความนี้ถูกเขียนใน บทสวด คั่นหน้า ลิงก์ถาวร