พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม จ. ชัยนาท

ดูภาพขยาย (มีทั้งหมด 6 รูป)
 
 
หมวดหมู่สินค้า: พระเครื่อง
รหัสสินค้า: AM019
ราคา: โปรดโทรสอบถามราคา 094-6351590

อ่านวิธีเช่าบูชา

จำนวนที่มีอยู่: 1

พระเครื่องหลวงพ่อกวย - ให้เช่าพระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม จ. ชัยนาท พุทธคุณของพระเครื่องหลวงพ่อกวยท่านเด่นในทางเมตตามหานิยม

หลวงพ่อกวย ชุตินธโร วัดโฆษิตาราม อ.สรรคบุรี จ. ชัยนาท คำสอนของท่านทำให้เกิดศรัทธาหาวัตถุมงคลของหลวงพ่อมาใช้ติดตัว ประสบการณ์ได้สมดังใจ ตลอดจนประสบกับจิตสัมผัสมหัศจรรย์ เกี่ยวกับวัตถุมงคลของหลวงพ่อกวย

คำพรของหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม

"ขอศิษย์ทั้งหลาย จงอย่าอด อย่าอยาก อย่ายาก อย่าจน อย่าต่ำกว่าคน อย่าจนกว่าเขา"

พระคาถาหลวงพ่อกวย

พระคาถาของหลวงพ่อกวยสำหรับสวดภาวนา เมื่อเกิดมีความทุกข์ของปุถุชนแล้วปัญหาต่างๆความเลว ร้ายในชีวิตจะค่อยเสื่อมสูญไป ซึ่งจะช้าหรือเร็วอยู่ที่ศรัทธา สมาธิ และการอธิษฐานของผู้สวดเอง เป็นพระคาถาของหลวงพ่อกวยแห่งวัดโฆสิตาราม ชัยนาท เทพเจ้าแห่งเมืองสรรค์บุรี ซึ่งไม่เคยทอดทิ้งลูกศิษย์

นะโมฯ (3 จบ ระลึกถึง พระรัตนตรัย บิดามารดร ครูบาอาจารย์)

พามานาอุกะสะนะทุ ( 5 จบ ระลึกถึง พระแม่ธรณี)

ตัสสาเกสิตะโต ทัตตะวา คังคาโสตัง ปะวัตตะติ มาระเสนะ ปะติดถาตุง อะสะโกณโตปะรายิสุ ปะระมิตตานุภาเวนะ มาระเสนาปะราชิตา นิกขันตุ ทะกะวาหิ สะกิงดาเก เสหิตาวะเท ทิโสทิสาปาระยันติ วิทังเสนติ อะเสสะโต